Press Room
Indochine Counsel to Participate in Webinar on "Economic Concentration Notification in M&A Transactions in Vietnam: Insights from Insiders"

10/08/2023
Indochine Counsel Press Release

 
(Quý vị vui lòng xem nội dung tiếng Việt ở dưới)

HCMC, 10 August 2023 – Indochine Counsel is pleased to announce the participation of our Partner, Mr. Truong Huu Ngu, as a speaker in the upcoming webinar titled “Economic Concentration Notification in M&A Transactions in Vietnam: Insights from Insiders”, from 2:00 - 3:30 PM (Vietnam Time) on September 6, 2023. The event is organized by FiinGroup and will also feature distinguished panelists from the Vietnam Competition Commission (VCC) and FiinGroup.

The webinar aims to shed light on the significant changes brought about by the amended Competition Law, which has been in effect for four years, impacting regulations governing M&A transactions in Vietnam. The recent establishment of the Vietnam Competition Commission (VCC) on March 29, 2023, further underscores the importance of compliance and understanding of competition regulations. With growing interest from both domestic and international enterprises regarding legal provisions and their practical application, the event will provide a platform for sharing insights, knowledge, and experiences within the business community.

Topics of discussion in the webinar include:

 • Assessment of recent economic concentration control activities in Vietnam, key existing regulations, common challenges encountered during economic concentration notification processes, and recommendations from regulatory authorities;
 • Updates on M&A activities in Vietnam, methodologies, and data sources used to assess quantitative or qualitative factors for evaluating the anti-competitive impact of M&A transactions; and
 • International and regional practices in merger control, along with pertinent considerations when preparing economic concentration notification filings in Vietnam.

The distinguished panelists for the webinar are:

 • Mr. Le Thanh Son - Representative of the Competition Supervisory Authority, Vietnam Competition Commission (VCC)
 • Mr. Le Xuan Dong - Managing Director, Market Research and Consulting Services, FiinGroup
 • Mr. Truong Huu Ngu - Partner, Indochine Counsel

Indochine Counsel cordially invites you to attend this latest webinar. The webinar is free of charge. Kindly register to participate and submit your questions by clicking the registration link here.

About Indochine Counsel

Indochine Counsel, one of Vietnam’s premier law firms, specializes in business law and has a team of twenty-five lawyers across its offices in Ho Chi Minh City and Hanoi. Established 17 years ago, Indochine Counsel currently has five partners and one senior counsel, equipped to provide boutique services and handle large-scale M&A deals. For more information about Indochine Counsel, please visit https://www.indochinecounsel.com.

---------------------------- 

Indochine Counsel tham gia hội thảo trực tuyến về "Thông Báo Tập Trung Kinh Tế Trong Giao Dịch M&A Tại Việt Nam: Góc Nhìn Từ Người Trong Cuộc"

TP. HCM, Ngày 10 Tháng 8 Năm 2023 – Indochine Counsel hân hạnh thông báo việc Luật sư Thành viên của chúng tôi, ông Trương Hữu Ngữ, sẽ tham gia với tư cách diễn giả trong buổi hội thảo trực tuyến sắp tới với chủ đề “Thông Báo Tập Trung Kinh Tế Trong Giao Dịch M&A Tại Việt Nam: Góc Nhìn Từ Người Trong Cuộc” vào lúc 14:00 - 15:30 (Giờ Việt Nam) vào ngày 6/9/2023. Sự kiện này được tổ chức bởi FiinGroup và sẽ có sự tham gia của các diễn giả từ Ủy Ban Cạnh Tranh Quốc Gia (VCC), FiinGroup, và Indochine Counsel.

Buổi hội thảo nhằm mục đích làm sáng tỏ những thay đổi quan trọng của Luật Cạnh Tranh sửa đổi đã có hiệu lực trong bốn năm qua và ảnh hưởng đến quy định về tập trung kinh tế trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp (M&A) tại Việt Nam. Sự kiện Ủy Ban Cạnh Tranh Quốc Gia (VCC) được thành lập gần đây vào ngày 29 tháng 3 năm 2023 càng thể hiện tầm quan trọng của việc nắm vững và tuân thủ các quy định về cạnh tranh. Với sự quan tâm từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế về quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng, hội thảo lần này sẽ là một dịp để chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các chủ đề trao đổi trong buổi hội thảo:

 • Đánh giá về hoạt động kiểm soát tập trung kinh tế tại Việt Nam trong các năm gần đây, các quy định hiện hành quan trọng, một số vướng mắc thường gặp trong quá trình thụ lý các hồ sơ thông báo tập trung kinh tế và khuyến nghị từ phía các cơ quan quản lý;
 • Cập nhật về hoạt động M&A tại Việt Nam, các phương pháp và nguồn số liệu để xác định yếu tố định lượng hoặc định tính để đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh của giao dịch M&A trong các hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; và
 • Thông lệ, kinh nghiệm của quốc tế và khu vực về kiểm soát tập trung kinh tế và một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thông báo tập trung kinh tế.

Các Diễn giả của hội thảo:

 • Ông Lê Thanh Sơn - Đại diện của Ban Giám sát Cạnh Tranh, Ủy Ban Cạnh Tranh Quốc Gia (VCC)
 • Ông Lê Xuân Đồng - Giám đốc Điều hành, Khối Nghiên cứu thị trường và Tư vấn, FiinGroup
 • Ông Trương Hữu Ngữ - Luật sư Thành viên (Partner), Công ty Luật Indochine Counsel

Indochine Counsel trân trọng kính mời Quý vị tham dự buổi hội thảo trực tuyến này. Buổi hội thảo hoàn toàn miễn phí. Quý vị vui lòng đăng ký tham dự và gửi câu hỏi bằng cách nhấp vào đường link đăng ký tại đây.

Về Indochine Counsel

Indochine Counsel, một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, chuyên về luật kinh doanh với đội ngũ gồm 25 luật sư tại các văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Được thành lập cách đây 17 năm, Indochine Counsel hiện có năm Luật sư Thành viên và một Cố vấn cấp cao, sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu và xử lý các giao dịch M&A quy mô lớn. Để biết thêm thông tin về Indochine Counsel, vui lòng truy cập https://www.indochinecounsel.com.

Related News

Indochine Counsel Welcomes Professor Steve Ngo as Senior Consultant

Indochine Counsel and Lawyer ranked in Chambers Asia-Pacific 2024

Managing Partner Dang The Duc listed in Who’s Who Legal Southeast Asia 2023

Indochine Counsel Advised Thaco Group in Its $350 Million Convertible Bond Issuance to Jardine Cycle & Carriage

Indochine Counsel Announces Publication of the Law Firm Network’s Global Employment Law Fact Sheet 2023Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2023 Indochine Counsel. All Rights Reserved.