Lê Thị Khánh Hoàn
Senior Associate
Ho Chi Minh City, Viet Nam


Lê Thị Khánh Hoàn gia nhập vào Indochine Counsel vào tháng 10 năm 2006. Hoàn tư vấn về đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp & các giao dịch thương mại, các vấn đề về thuế và lao động cho các công ty đang kinh doanh tại Việt nam. Hoàn cũng hỗ trợ các công ty nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Ngoài ra, Hoàn cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng doanh nghiệp và nhà thầu nước ngoài trong các vấn đề pháp lý và tuân thủ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Hoàn đã hành nghề luật tại công ty luật nội địa lớn trong khoảng thời gian 06 năm trước khi gia nhập vào Indochine Counsel. Hoàn cũng có nhiều kinh nghiệm trong các công việc doanh nghiệp & thương mại, vấn đề giấy phép, vấn đề lao động và thuế. Hoàn cũng đại diện cho một số công ty nước ngoài trong các vụ tranh chấp về lao động.

Gần đây, Hoàn tham gia hỗ trợ một ngân hàng nước ngoài thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và tư vấn cho một công ty hóa chất hàng đầu trong việc tái cơ cấu văn phòng đại diện và hoạt động của mình tại Việt Nam, là kết quả của việc mua lại ở nước ngoài của công ty mẹ.

Các khách hàng tiêu biểu mà cô đã tham gia hỗ trợ như: Yahoo! Asia Pacific, Commonwealth Bank of Australia, East Guardian Asset Management, Visa International, Agilent Technologies, S. Oliver Overseas Limited, The Johns Hopkins University, Lasta Multimedia JSC, Avaya, Convergys, GFK Asia, Novo Nordisk, Lee Kum Kee, University College of Northern Denmark, PT Dexa Medica, và Ikea (Hong Kong) Trading Ltd.


Lĩnh vực Hoạt động

Trình độ
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội, 1999

Thành viên

  • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hội Luật sư Châu Á – Thái Bình Dương (LawAsia)

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.