Lý Nghĩa Dzũng
Associate
Ho Chi Minh City, Viet Nam


Lý Nghĩa Dũng là Luật sư tại Indochine Counsel, chuyên sâu vào các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, công nghệ và truyền thông. Dũng còn tham gia vào các công việc xin cấp phép và tuân thủ pháp luật cho các khách hàng tại Việt Nam. Dũng tốt nghiệp cử nhân Luật tại trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2012. Sau khi tốt nghiệp, Dũng đã từng làm việc tại Tòa Kinh Tế - Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí trợ lý Thẩm phán, và tại một công ty luật nội địa khác.

Các khách hàng tiêu biểu mà Dũng đã tham gia hỗ trợ như: Yen Ngoc Co., Ltd, Victoria Healthcare, Mega Lifesciences, Chevron Lubricants Vietnam Limited, Odyssey Resources (Vietnam) Ltd., Navigos Group / VietnamWorks, Viet Idea Food & Beverages Co., Ltd, American Chiropractic Clinic và Pho Hung Trade and Service Co., Ltd.


Lĩnh vực Hoạt động

Trinh độ
  • Cử nhân Luật, trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Hoa (giao tiếp)


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.